QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN KHÓA HỌC – HỦY KHÓA HỌC

1. Học viên hủy khóa học báo trước 15 ngày trước ngày khai giảng khóa học, sẽ được nhận lại tiền cọc 1.000.000 VNĐ. Sau thời gian trên tiền cọc sẽ không được hoàn lại.

2. Học viên hủy khóa học khi lớp học đã khai giảng, sẽ không được hoàn lại học phí trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Học viên được chuyển khóa học 1 lần khi lớp học đã khai giảng không quá 1 tuần. Học phí chênh lệch sẽ được hoàn lại hoặc đóng thêm tùy vào khóa học viên chuyển.

4. Trong trường hợp được hoàn lại học phí hoặc tiền cọc, thì thời gian hoàn lại trong vòng 7 ngày làm việc (Trừ các ngày Lễ và cuối tuần).